Sydlollands Jægerforbund

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Sydlollands Jægerforbund.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 22.02. 2018, kl.19,  i Willersgaard, Rødby.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var for sent annonceret i dagspressen ift. vedtægterne.  Annoncering havde dog været tilgængelig i en længere periode på foreningens hjemmeside. Alle fremmødte accepterede at godkende generalforsamlingen på trods af for kort varsel i dagspressen.

PKt.1 Valg af dirigent: Peter Larsen .

Pkt.2 Valg af referent: Peter Larsen.

Pkt.3 Formandens beretning v. Kim Svendsen.

Der har været ok tilslutning til vores ordinære træningsskydninger, der er afgivet ca. 60.000 skud i den forgangne sæson. Der har været en del nye ansigter, hvilket er fint. Der har været mindre tilbagegang i medlemmer.  Det kniber mere med tilslutning til de ekstra trænings dage 3+ Kappel 1. Her møder stort set kun bestyrelsen op. Vi fastholder dog dagene i 2018. Vi forsøger at gøre mere opmærksom på disse dage, f.eks. på Facebook. Vi har heller ikke haft succes med ”Kombi skydningen”. Denne aflyses i 2018. Forenings jagt i 2018 udgår også.

Der sket oprydning og fjernelse af gammel skurvogn, samt opsat hegn. Der lægges fliser i kommende sæson.

Hundetræningen har endnu engang været en stor succes. 38 har deltaget og 32 gået til prøve. Godt gået. Hundetræningen fortsætter i 2018, med Ole og Jørgen ved roret.

Råge reguleringen har været svært efter den er overgået til JKF. Der er nedlagt 97 fugle i Lystskoven i 2017.

Beretningen godkendt.

Pkt.4 Regnskab.

Regnskabet forelagt med en kassebeholdning på ca. 100.000,- kr., og et underskud i 2018 på ca. 1.500,- kr. Der var tvivl om foreningen stadig havde en konto i Nordea. I så fald bør den lukkes og beløbet flyttes til hoved konto i Danske Bank.

Regnskabet godkendt.

Pkt.5 Kontingent .

Uændret kontingent i 2018.

Pkt.6Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Pkt.7 Valg af formand.

Genvalg til Kim Svendsen.

Pkt.8 Valg til bestyrelse.

Nyvalgt: Svend Erik Jensen og Knud Thustrup.

Pkt.9 Valg af supleanter.

Nyvalgt: Leif Roerholt, Jørgen Jensen og Karsten Vie

Pkt.10 Valg af revisor og revisor suppleant.

Flemming Jensen genvalgt som revisor. Karsten Vie nyvalgt som revisor suppleant.

Pkt.11 Evt. Her blev der drøftet forskellige sager, men intet vedtaget.